Η συνομιλία μου μέσω twitter με τον Γιώργο Μουρούτη | My twitter conversation with George Mouroutis

Ακολουθεί η συνομιλία μου στις 27/3/2013 μέσω twitter με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά Γιώργο Μουρούτη. Έχω προσθέσει και μετάφραση στα Αγγλικά. Αντίγραφο της συνομιλίας φιλοξενείται στο Storify.

What follows is my 3/27/2013 twitter conversation with Greek Prime Minister Samaras’s Press Secretary George Mouroutis. The original tweets are in Greek and I have translated the text to English. The conversation is also hosted on Storify.

Update 5/4/2013 Πρόσθεσα άλλα πέντε tweet που μου διέφυγαν. Είναι σημειωμένα με το σύμβολο ‘^’

Update 4/5/2013 I added five more tweets that I neglected to originally include. They are marked with the ‘^’ symbol.

@elenacou: I wondered if I wasn’t reading Snabe’s statement correctly…see how reporters’ embellishments can affect the story


@apostolosz: @elenecou Good day Elena. I was looking for a report today on this via a financial outlet, but I didn’t find anything. I’ll look again today

@SimonKnowz: @apostolosz @elenacou See here what the company told me (especially near the end): https://simonknowz.wordpress.com/2013/03/26/sap-greece/

@apostolosz: @SimonKnowz @elenacou Your reporting is really very good Simon. @gmourout

@gmourout: @apostolosz As good as the post he wrote about me! It’s rife with hatred. @simonknowz @elenacou

^@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou I’m not engaging in personal attacks, and neither would you. I’m referring to questions directed at the company.

@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou I asked similar questions yesterday. I want to see actual investments in Greece. Not just “fireworks”.

^@gmourout: @apostolosz no animosity, after all the “hooded man”* is in the hands of the justice system @simonknowz @elenacou

@SimonKnowz: @apostolosz @gmourout @elenacou The “Eleftherotypia” newspaper asked similar questions yesterday as well: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=353061

@gmourout: @SimonKnowz @apostolosz @elenacou the “reporter” from “Unfollow” magazine

^@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou I don’t see anything in the post about a “hooded man”* And I was referring to this https://simonknowz.wordpress.com/2013/03/26/sap-greece/

@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou I don’t understand. Who are you talking about?

@gmourout: @apostolosz @simonknowz @elenacou The “hooded man’s” source is “Eleftherotypia” and their reporter who works for “Unfollow” magazine.

@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou Simon’s not a “hooded man”. There’s a statement from an SAP rep at the end of his piece. https://simonknowz.wordpress.com/2013/03/26/sap-greece/

@gmourout: @apostolosz @simonknowz @elenacou @SimonKnowz His name?

^@apostolosz: @SimonKnowz @gmourout @elenacou I don’t understand what he’s referring to Simon. George, when you come to Washington, let’ all go out for beers.

^@gmourout:@apostolosz @simonknowz @elenacou http://www.unfollow.gr.com/index.php/blog/item/182-partyisover.html

@SimonKnowz: @gmourout @apostolosz @elenacou My name? Or the source for the statement? (I don’t keep my name a secret: https://simonknowz.wordpress.com/about/)

@gmourout: @SimonKnowz thank you for the information. It will help me in my lawsuit @apostolosz @elenacou

@SimonKnowz: @gmourout Towards me? @apostolosz @elenacou

@apostolosz: @SimonKnowz @gmourout @elenacou These Romans are crazy. ΤΟΚ-ΤΟΚ-ΤΟΚ

@gmourout: @SimonKnowz Towards you as well @apostolosz @elenacou

@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz @elenacou Go ahead, file it in Washington and Michael (Ignatiou) and I will cover it. Ha ha ha.

@SimonKnowz: @gmourout What are you charging me with? @apostolosz @elenacou

@gmourout: @SimonKnowz defamatory publications of others based on your posts @apostolosz @elenacou

@apostolosz: I do not understand how the conversation drifted from the report about SAP with legitimate questions..to lawsuits. @gmourout @SimonKnowz

@apostolosz: @gmourout @SimonKnowz Besides, it’s well known that people are allowed to press charges. Why advertise it? Creating impressions? Or ignorance?

@apostolosz: @SimonKnowz @gmourout Besides, the public threat of a lawsuit can be the basis of a defamation suit in the USA. Possibly Greece as well.

@SimonKnowz: @gmourout @apostolosz @elenacou I see. Do you have a specific example?

* the term “hooded man” (κουκουλοφόρος) is Greek slang typically used to refer to violent anarchists who destroy property during/after demonstrations. They often use a hood to evade identification and capture by hiding their face. It’s also sometimes used as a broader shorthand for “trouble-makers” from the political left.

My only other previous communication from Mr. Mouroutis prior to this

@SimonKnowz: UPDATE: there is no official statement about offices in Greece| SAP: Low revenue, Greece is a “special case” + questions http://wp.me/p3iI1B-W


@gmourout: @SimonKnowz because you’ve made lies a profession, see the company’s announcement: http://www.sap.com/greece/about/press/press.epx?pressid=20675

@SimonKnowz: @gmourout I already updated it. Thank you for the friendly suggestion: https://simonknowz.wordpress.com/2013/03/26/sap-greece/


@neosklavos: @gmourout It says here you did NOT go to the army. https://simonknowz.wordpress.com/2013/03/24/george-mouroutis-resume/ cc @SimonKnowz #nd #rbnews #greece


@SimonKnowz: @neosklavos No, I say quite clearly that he did, as he himself say. I’m asking about the postponement. @gmourout

@neosklavos: @SimonKnowz You’re correct. I phrased it badly. @gmourout

@gmourout: @neosklavos Discuss it with the courts, they will decide… @SimonKnowz

@SimonKnowz: The link doesn’t work. RT @gmourout Cease and desist from I. Kotoulas to @AvgiOnline https://www.facebook.com/gmouroutis/posts/10151391792009724?comment_id=25453154&notif_t=feed_comment


@gmourout: @SimonKnowz @AvgiOnline http://www.rightnews.gr/blog/2013/03/12/%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84/

-Ακολουθήστε με στο twitter @SimonKnowz

One thought on “Η συνομιλία μου μέσω twitter με τον Γιώργο Μουρούτη | My twitter conversation with George Mouroutis

  1. Pingback: Οι 7 χειρότεροι Έλληνες πολιτικοί στο twitter | @SimonKnowz

Comments are closed.