Διευκρίνηση από την Google για το “δικαίωμα στη λήθη”

λογότυπο Google

Πηγή: Wikipedia

Στα προηγούμενα δύο κείμενα (εδώ και εδώ) που έγραψα σχετικά με το μύνημα που εμφανίζεται σε αναζητήσεις στις ευρωπαϊκές εκδόσεις Google λόγω της πρόσφατης απόφασης για το “δικαίωμα στη λήθη”, φαίνεται μου διέφυγε μια σημαντική πληροφορία. Κατά τα φαινόμενα δεν ισχύουν τα συμπεράσματα μου (τα οποία βασίστηκαν στα δημοσιεύματα του ξένου τύπου και όσα είχα δει από την ίδια την εταιρεία). Η φίλη Mona με παρέπεμψε στο FAQ της εταιρείας όπου επισημαίνει (έμφαση δική μου):

Όταν αναζητάτε κάποιο όνομα, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση, η οποία θα σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων. Εμφανίζουμε αυτήν την ειδοποίηση στην Ευρώπη, όταν ένας χρήστης αναζητά πολυάριθμα ονόματα και όχι απλώς σελίδες που έχουν θιγεί από κάποια κατάργηση.

Mea culpa λοιπόν.