Ανακοίνωση Πρύτανη ΕΜΠ για το κλείσιμο Indymedia και ραδιοφωνικών σταθμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π.
22.04.2013

Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο Ε.Μ.Π.

Continue reading

NTUA shuts down Athens Indymedia, cites government pressure

athens.indymedia.org screenshot

The Athens Indymedia website previously located at https://athens.indymedia.org has been shut down by the Greek government according to tweets by ruling party MP Adonis Georgiadis, seen here congratulating minister of Public Order Nikos Dendias. Update 4/14/2013 It appears that the action was actually initiated by the National Technical University of Athens (NTUA)-where Athens Indymedia was being hosted. However, details are still unclear. See last two updates at the bottom of the post after the jump for more information.

Continue reading